გუნდი

ანგელინა ჯორჯაძე, ბიოლ. მეცნ. კანდ.,

სპოროვან მცენარეთა და  სოკოების განყოფილების გამგე

ბოტანიკის ინტიტუტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

ინგა კუპრაძე, მკვლევარი

სპოროვან მცენარეთა და  სოკოების განყოფილება

ბოტანიკის ინტიტუტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

 

ქეთევან ბაცაცაშვილი, ბიოლ. მეცნ. კანდ., ასოცირებული პროფესორი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და საინჟინრო ფაკულტეტი და ეკოლოგიის ინსტიტუტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

ელ. ფოსტა:

Georgian.Ethnobiology@gmail.com