Ramaria flava (Schaeff.) Quél.

Ramaria flava

Ramaria flava

ადგილობრივი სახელწოდება
ყვითელი საჩეჩელა (1), საჩეჩელა (რაჭ.) (2), ბაწარა (ზ. იმერ.) (3), ჩიჩილა, ბაწარა (ბორჯომის რ.) (4), ირმის რქა (იმერ.) (5), ირმის ჩხა (კახ.) (6).

აღწერა
ნაყოფსხეული — ბუჩქისებრი, კაშკაშა ყვითელი, 10–20 სმ-მდე სიმაღლის, 10–15 სმ-მდე დიამეტრის, ძლიერ დატოტვილი, ტოტები მეჩხერადაა განწყობილი, მოკლე, ირმის რქასავით დატოტვილი, ბოლოებში ბლაგვი წვერით. რბილობი — მოყვითალო, მყიფე, მოტკბო სუნით. სპორები — ცილინდრული, 8–10 X 3–5 მკმ.
ჰაბიტატი — იზრდება ნიადაგზე, ზაფხულში და შემოდგომაზე, ფოთლოვან და წიწვოვან ტყეებში.
გავრცელება — იმერეთი, სამცხე-ჯავახეთი, კახეთი, მცხეთა-მთიანეთი.

გამოყენება
საჭმელად გამოიყენება ნედლი (1).

საჩეჩელა — ყვითელი ფერის სოკოა, თავი საჩეჩელის კბილებს მიუგავს (2).
ბაწარა — ოქროსფერი სოკოა ერთბაშად ამოდის ბევრი და ბაწარივით გაებმება (3).

კახეთი — „ირმის ჩხა — 10–12 კგ. გამოდის ერთი ცალი. სულ ყვითელია, სავარცხელივითაა, ხორცივით გემრიელია“ (6). გურია — „ჭუჭკუტა არის ირემა სოკო, ჩვენთან არის, არ ვჭამ საქონელი ჭამს“ (7). ჭუჭკუტაი — „ბალახია ხავსივით დადებული მიწაზე, საქონელი ჭამს ხმარობენ მუწუკის დასამწიფებლად“ (8). იმერეთი — „ბაწარა სოკო ძალიან გემრიელია, ყვითელი ფერისაა, შორიდან რომ გახედავ, თითქოს ბევრი ბაწარი ერთად შეუკრიათო“ (9).

წყარო
1. ნახუცრიშვილი, ი. (2007) საქართველოს სოკოები. თბილისი: ბუნება პრინტი.
2. კობახიძე, ა. (1987) რაჭული დიალექტის ლექსიკონი. საქ. სსრ მეცნ. აკად., ენათმეცნ. ინ-ტი – თბილისი: მეცნიერება.
3. შარაშიძე, გ., წერეთელი, ბ., ალავიძე მ. (1938) ქართველურ ენათა ლექსიკა (გურული, ზემოიმერული, ლეჩხუმური). სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის საქართველოს ფილიალი, ენის, ისტორიისა და მატერიალური კულტურის ინსტიტუტი აკად. ნ. მარის სახელობისა. თბილისი: სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის საქართველოს ფილიალის გამომცემლობა.
4. მაყაშვილი, ა. (1991) ბოტანიკური ლექსიკონი: მცენარეთა სახელწოდებანი. საქ. მეცნ. აკად., ნ. კეცხოველის სახ. ბოტანიკის ინ-ტი. – მე-3 გამოცემა. თბილისი: მეცნიერება.
5. ჭიღლაძე, მ. (2016) სოფ. სარეკი, საჩხერე.
6. წიგნაძე-ბრეკაშვილი, ლ. (2015) ზემო ბოდბე, სიღნაღი.
7. ხუხუნაიშვილი, თ. (2016) ლანჩხუთი.
8. იმნაიშვილი, გრიგოლ. 2006. გურული დიალექტი: შესწავლის ისტორია, გრამატიკული მიმოხილვა, ტექსტები ლექსიკონითურთ. არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი: უნივერსალი.
9. მიროტაძე, ი. (2016) ჭიათურა.

Local Name
Q’viteli sachechela (1), Sachechela (rach.) (2), Bats’ara (imer.) (3), Chichila, Bats’ara (borjomi reg.) (4). Irmis rka (imer.) (5), Irmis chkha (kakh.) (6).

Description
Fruitbody: When fully developed the whole fruitbody is usually 10–20 cm tall, and up to 15 cm across, lemon- to sulphur-yellow becoming more ochraceous with age with numerous densely crowded branches. Stem: The stem is 5–8 cm tall, 4–5 cm thick, with whitish base which often bruises reddish-brown especially with age. Flesh: The flesh is white to pale yellowish. Taste mild. Spores: The spores are 8–10 X 3–5 µm, pale ochraceous, elliptic, roughened.
Habitat: On the ground in mixed woods. Season: Summer, autumn.
Distribution: Imereti, Samtskhe-Javakheti, Kakheti,‎ Mtskheta-Mtianeti.

Uses
Edibility: Edible when young and fresh (1).

Sachechela — is a yellow fungi, with the head which is like a teeth of combing-machine (2). Bats’ara — a golden fungi, which stretches like a rope on the ground, plenty of them grow all of a sudden (3).

Kakheti — “Irmis chkha can reaches about 10–12 kg, this fungi is entirely yellow and looks like a comb, it’s also very tasty fungi, like a meat” (6). Guria — “Ch’uch’k’ut’a is the same fungi as the Irema Sok’o is, you can find these fungi here, we don’t eat them, but cattle do eat” (7). Ch’uch’k’ut’ai — “Looks like the grass, or looks like the moss on the ground, cattle do eat” (8). Imereti — “Bats’ara sok’o is a very tasty fungi, yellow, looks like collected ropes” (9).

References
1. Nakhutsrishvili, I.G. (2007) Fungi of Georgia. Tbilisi: Buneba Printi.
2. Kobakhidze, A. (1987) Dictionary of the Rachan Dialect. Tbilisi: Metsniereba.
3. Sharashidze, G., Tsereteli, B., Alavidze, M. (1938) Lexicon of the Kartvelian languages. Gurian, Zemoimeretian, Lechkhumian Dialects. Tbilisi: Publishing House of Georgian Branch of the Academy of Sciences of the USSR.
4. Makashvili, A. (1991) Botanical Dictionary. Tbilisi: Metsniereba.
5. Chighladze, M. (2016) Vlg. Sareki, Sachkhere.
6. Tsignadze-Brekashvili, L. (2015) Zemo Bodbe, Sighnaghi.
7. Khukhunaishvili, T. (2016) Lanchkhuti.
8. Imnaishvili, G. (2006) Gurian Dialect. Tbilisi: Universal Publishing.
9. Mirotadze, I. (2016) Chiatura.